Author(s): Sravya Kancharla, S. Sundar, K. Padmalatha, Lakshmidevi. S, Ooha. D, Mounika. P

Email(s): vipwsravya80@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00047

Address: Sravya Kancharla*, S. Sundar, K. Padmalatha, Lakshmidevi. S, Ooha. D, Mounika. P
Department of Pharmacology, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Enikepadu, Vijayawada, NTR District, Andhra Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 4,     Year - 2023


Cite this article:
Sravya Kancharla, S. Sundar, K. Padmalatha, Lakshmidevi. S, Ooha. D, Mounika. P. Aromatherapy - An Overview. Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2023; 13(4):256-2. doi: 10.52711/2231-5691.2023.00047
Recomonded Articles:

Author(s): Vani Mamillapalli, Latha Sri Kondaveeti, Ratna Harika Chapala, Tejaswi Komal Sai. Sareddu, Santhi Pattipati, Padmalatha Khantamneni

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00014         Access: Closed Access Read More

Author(s): Binoy Varghese Cheriyan, Sabartina scarlet, Priyadarshini, Shailesh joshi, Santhseelan, Sheik Mohamed

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): B.A. Bhairav, J.K. Bachhav, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00025.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghanshyam Dhalendra, Trilochan Satapathy, Amit Roy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidya Raju*, Jasmine Joy Bell, Merlin. N. J, Shaiju S Dharan

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00037.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Vinay C H, Prakash Goudanavar, Ankit Acharya, Mohammed Gulzar Ahmed, Prem Kumar S R

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anand Gupta, Vaishali Jadhav, Ashish Jain

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00022.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Muhammad Hamza Ashfaq, Amna Siddique, Sammia Shahid

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00021         Access: Open Access Read More

Author(s): Pooja S. Awate, Tejashree P. Pimple, Jeeja F. Pananchery, Ashish S. Jain

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00027.1         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Saravanan, V. Alagarsamy, C.R. Prakash, P. Dinesh Kumar, T. Panneer Selvam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S. Dighe, Pankaj Shinde, Harshali Anap, Sanjay Bhawar, Deepak S. Musmade

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Praveen Chaudhari, Dhananjay More

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vinod Matole, Parikshit Shirure, Ajay Bedadurge, Mahesh Kadare, Mahesh Thore

DOI: 10.5958/2231-5691.2021.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Tejshri Tambe, Mayur Bhosale, Pankaj Sonawane, Sonali Shinde

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00039         Access: Closed Access Read More

Author(s): Nalla Priyanka, M. Srikanth, G. Raveendra Babu, M. Sowjanya, V. Ramya Sri, M. Vasanthi, K. Sri Lakshmi Bhargavi, Y. Tirupathaiah, K. Mohana Sri Vasavi, N. Raviteja

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00044         Access: Closed Access Read More

Author(s): Saema, Tabassum Wasim Ahmed, Peeyush Kumar Sharma, Imran Khan Pathan, Mamta Bhatia, Marhaba Khan

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00032         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sravya Kancharla, S. Sundar, K. Padmalatha, Lakshmidevi. S, Ooha. D, Mounika. P

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00047         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags