Author(s): Malay Paul, H. S Keerthy, Mukesh Sharma, Pradeep Kumar Patel, Sowmya TP

Email(s): paulmalay550@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00031

Address: Malay Paul*, H. S Keerthy, Mukesh Sharma, Pradeep Kumar Patel, Sowmya TP
Department of Pharmaceutics, Mallige College of Pharmacy, Bangalore – 560090.
*Corresponding Author E-mail:

Published In:   Volume - 13,      Issue - 3,     Year - 2023


Cite this article:
Malay Paul, H. S Keerthy, Mukesh Sharma, Pradeep Kumar Patel, Sowmya TP. A Review on Microspheres as Controlled Release Drug Delivery. Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2023; 13(3):163-8. doi: 10.52711/2231-5691.2023.00031
Recomonded Articles:

Author(s): Kaustubh V. Gavali, Manohar D. Kengar, Kiran V. Chavan, Vaishnavi P. Anekar, Naziya I. Khan

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00020.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhushan P. Gayakwad, Shashikant D. Barhate, Mayur S. Jain

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00039.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja S. Shah, Rutuja R. Shah, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00024.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Mercy Mathew, Ravikumar, Simila Madathil, Anju Govind, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00015.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C. Navya Yadav, N. Nowjiya, M. Prabhavathi, A. SaiKumar, P. Sai Krishna, M. Niranjan Babu

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja S. Shah, Rutuja R. Shah, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00028.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sheetal B. Gondkar, Shalaka P. Rasal, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Niyaz Kavugoli, Ravikumar, Narayanaswamy VB

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Dasari Nirmala, Swapna Nandhini, M. Sudhakar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00012.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Ayush P. Agrawal, Mayuri S. Pal, Jidnyasa R. Yerne, Megham Chaudhri, Anup R. Bawankar, Gaytri B. Sonkusre

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00025         Access: Closed Access Read More

Author(s): Mohd. Yaqub Khan, Poonam Gupta, Bipin Bihari, Vineet Kumar Sharma, Irfaan Aziz

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P. K. Wagh, S. P. Ahirrao, S. J. Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00013.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Dilip M. Kumbhar, Vijay D. Havaldar, Kailas K. Mali, Remeth J. Dias, Vishwajeet S. Ghorpade, Rahul B. Londhe

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka Joshi, Manju, Mohd Vaseem Fateh, N.G. Raghavendra Rao

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashok A. Hajare, Vrushali A. Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prakash Goudanavar, Doddayya Hiremath, Spandana D. , S. R. Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sahil Hasan, Saloni Bhandari, Anshu Sharma, Poonam Garg

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00047         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Babu Rao, P. Harish, Saikat Das, T. Ashwin Kumar, V. Raman Koundinya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayur S. Jain, Shashikant D. Barhate, Bhushan P. Gayakwad, Prafull P. Patil

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00019.9         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags