Author(s): Bansi l. Bhalodiya, Amit Kumar J. Vyas, Ajay I. Patel, Ashvin V. Dudhrejiya, Ashok B. Patel

Email(s): bansibhalodiya2@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00020

Address: Bansi l. Bhalodiya1*, Amit Kumar J. Vyas1, Ajay I. Patel1, Ashvin V. Dudhrejiya1, Ashok B. Patel2
1Department of Quality Assurance, B.K. Mody Government Pharmacy College, Rajkot, India.
2Government Pharmacy College, Gandhinagar, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2023


Cite this article:
Bansi l. Bhalodiya, Amit Kumar J. Vyas, Ajay I. Patel, Ashvin V. Dudhrejiya, Ashok B. Patel. A Study on Pharmaceutical Drug Recall. Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2023; 13(2):99-4. doi: 10.52711/2231-5691.2023.00020
Recomonded Articles:

Author(s): Habeeb Ahmed, Mohammed Ehtesham, Nuha Rasheed , Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, U.D.Shivhare, Preeti Srivastav, K.G. Malviya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Rohan R. Vakhariya, Dr. C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): B.A. Bhairav, J.K. Bachhav, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00025.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh Narayan Somnache, Ajeet Madhukar Godbole, Pankaj Sadashiv Gajare, Sapna Kashyap

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00028.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja S. Shah, Rutuja R. Shah, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00024.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C. Navya Yadav, N. Nowjiya, M. Prabhavathi, A. SaiKumar, P. Sai Krishna, M. Niranjan Babu

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Kiran K. Patole, Akshay K. Ade, Sumesh M. Kumbhar, Chetan D. Patil, Ashutosh R. Ganjave

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00019.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashok B. Patel, Ashish H. Asnani, Amitkumar J. Vyas, Nilesh K. Patel, Ajay I. Patel, Arvind N. Lumbhani

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00034         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Ayush P. Agrawal, Mayuri S. Pal, Jidnyasa R. Yerne, Megham Chaudhri, Anup R. Bawankar, Gaytri B. Sonkusre

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidya Raju*, Jasmine Joy Bell, Merlin. N. J, Shaiju S Dharan

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00037.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Sahil Hasan, Saloni Bhandari, Anshu Sharma, Poonam Garg

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00047         Access: Open Access Read More

Author(s): Sheetal B. Gondkar, Shalaka P. Rasal, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Audumbar Mali, Santosh Jadhav, Rahul Gorad, Aamer Quazi, Ritesh Bath, Manojkumar Patil, Ashpak Tamboli

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00017.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur1, Amit Roy1*, Ranabir Chanda2, Ananta Choudhury1, Sujoy Das3, Suman Saha1, Shashikant Chandrakar1, Pushpa Prasad1

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags