Author(s): Rutuja Gaikwad, Pratiksha Dange, Prajakta Nayakal, Priyanka Ramugade, Pallavipatil

Email(s): gaikwadrutuja550@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5691.2023.00003

Address: Rutuja Gaikwad*, Pratiksha Dange, Prajakta Nayakal, Priyanka Ramugade, Pallavipatil
Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon, Maharashtra, India 415404.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
Rutuja Gaikwad, Pratiksha Dange, Prajakta Nayakal, Priyanka Ramugade, Pallavipatil. Emerging Trends of Nanomaterials in Cosmeceuticals. Asian Journal of Pharmaceutical Research. 2023; 13(1):18-4. doi: 10.52711/2231-5691.2023.00003
Recomonded Articles:

Author(s): R. R. Shah, S. A. Mohite, N. R. Patel

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00007.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sheetal B. Gondkar, Shalaka P. Rasal, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Lalita Balasaheb Patil, Swapnil S. Patil, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum, Shrinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd. Yaqub Khan, Poonam Gupta, Bipin Bihari, Vineet Kumar Sharma, Irfaan Aziz

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): A.B. Roge, P.S. Tarte, M.M. Kumare, G.R. Shendarkar, S.M. Vadvalkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhijit Ray

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Priyanka R. Patil, R. R. Vakhariya, C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00005.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita R. Indalkar, Nayana V. Pimpodkar, Anita S. Godase, Puja S. Gaikwad

DOI: 10.5958/2231-5691.2015.00031.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Abdul Saleem Mohammad, Nuha Rasheed, Hajera Hafeez, Mohammed Nayeem Uddin

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00030.         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajashri R. Kulkarni, Dipti G. Phadtare, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2015.00029.5         Access: Open Access Read More

Author(s): R.B. Saudagar, Kanchan T. Mandlik

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00008.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Farha Fatma, Anil Kumar

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00045         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.M. Krishna, Lakshmi SVVNSM, Alluri Ramesh, Rajendra Prasad

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.G. Malviya, U.D. Shivhare, Preeti Srivastav, S.C. Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Monesh O. Patil, Yogesh S. Mali, Paresh A. Patil, D. R. Karnavat

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00039.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Saxena

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00056         Access: Closed Access Read More

Author(s): Tejshri Tambe, Mayur Bhosale, Pankaj Sonawane, Sonali Shinde

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00039         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags