Author(s): Sonali Syal, Vinay Pandit, M. S Ashawat

Email(s): sonali.syal96@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00034.9

Address: Sonali Syal*, Vinay Pandit, M. S Ashawat
Laureate Institute of Pharmacy, Kathog-Jawalamukhi - Himachal Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 3,     Year - 2020


Cite this article:
Sonali Syal, Vinay Pandit, M. S Ashawat. Traditional Herbs to treat Acne Vulgaris. Asian J. Pharm. Res. 2020; 10(3):195-201. doi: 10.5958/2231-5691.2020.00034.9
Recomonded Articles:

Author(s): AK Meena, MM Rao, RP Meena, P Panda, Renu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.K. Purohit, R. Solanki, V. Mathur, M. Mathur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathap Kumar Kothapalli, Jagadeesh. S. Sanganal, N.B. Shridhar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra, Ruchi S. Shivhare, Pranesh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00002.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghanshyam Dhalendra, Trilochan Satapathy, Amit Roy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Naidu Narapusetty, O. Sivaiah, B. Balanasaraiah, M. Haranadhbabu, B. Prasad, B. Hosanna Crown, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00015.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Venkateshwarlu Goli, Kanakam Vijay Bhaskar, Sravan Prasad Macharla, Jimmidi.Bhaskar, P. Suvarna Devi, T. Ramchander

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Binoy Varghese Cheriyan, Sabartina scarlet, Priyadarshini, Shailesh joshi, Santhseelan, Sheik Mohamed

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaseela KP, Anjan Kumar, Veeresh Babu. D, Narayana Swamy V.B

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Lalitha, V. Sachithanandam, N. S. Swarnakumar, R. Sridhar

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00045.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Ganesh Akula, Rangu Nirmala, CH. Shanthipriya, S. Rohini Reddy, A. Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00010.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Batra Neha, Jain Honey, Bairwa Ranjan, Bachwani Mukesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Indu Sharma, Bharat Parashar, Hitesh Kumar Dhamija , Ritu sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Muhammed Shakkeel K.V, Anjan Kumar, Veeresh Babu. D, Narayana Swamy V.B

DOI: 10.5958/2231-5691.2015.00021.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Kavya V. Reddy, Ashish V. Yachawad, Krushna K. Zambare, Sopan Landge

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00016.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Shah Murad, Seema, A Ghaffar, G Mujtaba Abbasi, Ijaz Ur Rehman, Abdul Qadir

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00024.8         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags