Author(s): Dinesh D. Rishipathak, Trupti A. Jadhav, Sonal P. Tathe, Pavan B. Udavant

Email(s): drishipathak@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00023.6

Address: Dinesh D. Rishipathak1*, Trupti A. Jadhav2, Sonal P. Tathe2, Pavan B. Udavant3
1Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Department of Pharmacology, MET’s Institute of Pharmacy, Savitribai Phule Pune University, Pune, Adgaon, Tal. Nashik, Dist. Nashik-422003, Maharashtra, India.
2PG Scholar, Department of Pharmaceutical Chemistry, MET’s Institute of Pharmacy, Savitribai Phule Pune University, Pune, Adgaon, Tal. Nashik, Dist. Nashik-422003, Maharashtra, India
3Associate Professor, Department of Pharmacology, MET’s Institute of Pharmacy, Savitribai Phule Pune University, Pune, Adgaon, Tal. Nashik, Dist. Nashik-422003, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 3,     Year - 2019


Cite this article:
Dinesh D. Rishipathak, Trupti A. Jadhav, Sonal P. Tathe, Pavan B. Udavant. Microwave Assisted Synthesis and Pharmacological Evaluation of Few 4-Quinazolinone Derivatives. Asian J. Pharm. Res. 2019; 9(3):147-154. doi: 10.5958/2231-5691.2019.00023.6
Recomonded Articles:

Author(s): Habeeb Ahmed, Mohammed Ehtesham, Nuha Rasheed , Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): C. Muralikrishna Goud, Syeda Mariya Ghazanfar

DOI: 10.52711/2231-5691.2021.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): R. R. Shah, S. A. Mohite, N. R. Patel

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00007.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P, Padmini K, Srikanth J, Lohita M, Swetha K

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Asha M. Jagtap, Akshata S. Gavade, Ganesh B. Vambhurkar, Mangesh A. Bhutkar

DOI: 10.5958/2231-5691.2018.00045.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhushan P. Gayakwad, Shashikant D. Barhate, Mayur S. Jain

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00038.7         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Sunitha, K. Hemalatha, M. Sudhakar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00029.0         Access: Open Access Read More

Author(s): AK Meena, MM Rao, RP Meena, P Panda, Renu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Kumar, Komal

DOI: 10.5958/2231-5691.2021.00003.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Hiral A. Makadia, Ami Y. Bhatt, Ramesh B. Parmar, Ms. Jalpa S. Paun, H.M. Tank

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, U.D.Shivhare, Preeti Srivastav, K.G. Malviya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G. S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00017.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Prajapati M., Mandloi R., Pillai S, Birla N.

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00021.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Pranit P. Gayakar, Rahul S. Adnaik, Amit D. Jadhav, Shrinivas K. Mohite

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhushan P. Gayakwad, Shashikant D. Barhate, Mayur S. Jain

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00039.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ramchandra Jadhav, Kishor More, Dileep Khandekar, Ramesh Yamgar, Sudhir Sawant

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): KVM. Krishna, Kshema Hasanthi, Sanjana Joshi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohite M S, Shelar P A, Raje V N., Babar S. J., Sapkal R. K.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh Narayan Somnache, Ajeet Madhukar Godbole, Pankaj Sadashiv Gajare, Sapna Kashyap

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00028.9         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags