Author(s): Dharmesh Sharma, Deepak Prashar, Sanjay Saklani

Email(s): coolpharma@y7mail.com

DOI: Not Available

Address: Dharmesh Sharma1, Deepak Prashar2*and Sanjay Saklani3
1 Department of Pharmacology, Himachal Dental College, Sunder Nagar (H.P.), India
2Department of Pharmaceutical Sciences, Manav Bharti University, Solan (H.P.), India
3Department of Economics, Govt. College Dharampur, Mandi (H.P.), India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 1,     Year - 2012


Cite this article:
Dharmesh Sharma, Deepak Prashar, Sanjay Saklani. Bird’s Eye View on Herbal Treatment of Diabetes. Asian J. Pharm. Res. 2(1): Jan.-Mar. 2012; Page 01-06.
Recomonded Articles:

Author(s): Habeeb Ahmed, Mohammed Ehtesham, Nuha Rasheed , Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, U.D.Shivhare, Preeti Srivastav, K.G. Malviya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G. S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00017.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonali Syal, Vinay Pandit, M. S Ashawat

DOI: 10.5958/2231-5691.2020.00034.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Vani Mamillapalli, Latha Sri Kondaveeti, Ratna Harika Chapala, Tejaswi Komal Sai. Sareddu, Santhi Pattipati, Padmalatha Khantamneni

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00014         Access: Closed Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Rohan R. Vakhariya, Dr. C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandesh Narayan Somnache, Ajeet Madhukar Godbole, Pankaj Sadashiv Gajare, Sapna Kashyap

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00028.9         Access: Open Access Read More

Author(s): B.A. Bhairav, J.K. Bachhav, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00025.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja S. Shah, Rutuja R. Shah, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00024.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C. Navya Yadav, N. Nowjiya, M. Prabhavathi, A. SaiKumar, P. Sai Krishna, M. Niranjan Babu

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidya Raju*, Jasmine Joy Bell, Merlin. N. J, Shaiju S Dharan

DOI: 10.5958/2231-5691.2017.00037.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Sheetal B. Gondkar, Shalaka P. Rasal, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Kiran K. Patole, Akshay K. Ade, Sumesh M. Kumbhar, Chetan D. Patil, Ashutosh R. Ganjave

DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00019.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Ayush P. Agrawal, Mayuri S. Pal, Jidnyasa R. Yerne, Megham Chaudhri, Anup R. Bawankar, Gaytri B. Sonkusre

DOI: 10.52711/2231-5691.2022.00025         Access: Closed Access Read More

Author(s): Audumbar Mali, Santosh Jadhav, Rahul Gorad, Aamer Quazi, Ritesh Bath, Manojkumar Patil, Ashpak Tamboli

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00017.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Lalita Balasaheb Patil, Swapnil S. Patil, Manoj M. Nitalikar, Chandrakant S. Magdum, Shrinivas K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5691.2016.00030.7         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPRes.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. AJPRes. publishes Original Research Articles, Short Communications..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5691 


Recent Articles
Tags